Monday, July 02, 2012

ازدحام برای خرید مرغ دولتی +تصاویر Rush to buy Frozen Chickens in Iran at Gov Subsidized Prices

A nice example of price controls at work.  Soon we’ll look like these hapless Iranians when it comes to our healthcare.

تجارت استان تهران با بیان اینکه ناظران این سازمان به صورت شبانه‌روزی در کشتارگاه‌های تهران حضور خواهند داشت تا مرغ به موقع بین عرضه‌کنندگان توزیع شود، گفت: «بر اساس توافقی که با بخش‌خصوصی و اتحادیه مرغداران انجام شد، روزانه 170 تن مرغ در بازار توزیع می‌شود». در تصاویر زیر از ایسنا ازدحام مردم برای خرید مرغ دولتی از این فروشگاه ها را مشاهده می کنید.

 

ازدحام برای خرید مرغ دولتی +تصاویر

No comments: